Jak uzyskać prawa Prowadzącego kurs?

Jak uzyskać prawa do tworzenia kursu?

Na platformie zdalnego nauczania kursy (obszary dydaktyczne) mogą zakładać wszyscy nauczyciele akademiccy UMCS. Aby nauczyciel mógł stworzyć swój obszar dydaktyczny powinien:

  1. Założyć konto użytkownika na platformie.
  2. Uzyskać uprawnienia do tworzenia obszarów (uprawnienia Autora). Uprawnienie te nadaje Administrator.

W celu uzyskania uprawnień Autora należy skontaktować się administratora systemu, kontakt mailowy bądź telefoniczny: (081) 537 61 81.

Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy również na bezpłatne szkolenie nt. prowadzenie zajęć wspieranych nauczaniem zdalnym na platformie Wirtualny Kampus. Szkolenie odbywa się w formie zajęć tradycyjnych prowadzonych w pracowni komputerowej. Warunkiem uruchomienia szkolenia jest powstanie grupy liczącej 8-10 osób.

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 22 listopad 2012, 14:19